Бактерициден ефект

За всички пациенти

WaterLase Express™

  • Пародонтология
  • Ендодонтия
  • Кариесология
  • Хирургия
  • Червена естетика
  • Имплантология